top of page
Search
  • Agnieszka Florczuk

AUDYT ROZLICZENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W CZASIE COVID-19

Początek roku 2020 to nowa sytuacja zdrowotna, społeczna i ekonomiczna. Brak pewności dochodów lub ich rzeczywisty brak w przypadku wielu firm wynikający z załamania gospodarki i izolacji biznesowej rzucił nowe światło na aspekty kosztowe działalności. Jeżeli ograniczane są możliwości przychodowe, to ogromnego znaczenia nabiera kwestia kontroli kosztów działalności. Koszty wspólne w obiektach komercyjnych to taki element kosztowy, z którym każdy z Najemców styka się pośrednio w ciągu roku i bezpośrednio w momencie otrzymania rozliczenia rocznego. Tak więc są to koszty, na które Najemca nie ma wpływu w trakcie eksploatacji obiektu, ale może zweryfikować ich poziom i rzetelność rozliczenia przez przeprowadzenie audytu rocznego rozliczenia opłat wspólnych. Nowa rzeczywistość zmieniła sposób prowadzenia audytów. Do tej pory audyty prowadziliśmy w biurze Zarządcy, gdzie Audytor analizował dokumenty papierowe. Tegoroczne audyty - z powodu wprowadzenia pracy on-line - realizujemy w sposób zdalny. Bazujemy na dokumentacji otrzymanej w formie zdalnego dostępu do danych, a proces pytań i odpowiedzi prowadzony jest w formie mailowej. Doświadczenie pokazuje, że przyspiesza to i upraszcza przebieg procesu audytowego.


35 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page