top of page
Search
  • propertyview123

Audyt dla PLAY


Od listopada 2018 do lutego 2019 pracowaliśmy dla naszego nowego klienta firmy P4, operatora sieci PLAY, dla którego zbadaliśmy dwa roczne rozliczenia kosztów eksploatacyjnych w Marynarska Business Park w Warszawie - za rok 2017 i za rok 2018.


78 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page