top of page

USŁUGI

AUDITS / ADVISORY

AUDYTY / DORADZTWO W ZAKRESIE OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH

  • Audyty operacyjne PM

  • Audyty techniczne FM

  • Badania Due Diligence

  • Weryfikacja i opiniowanie rocznych rozliczeń  Service Charge

  • Opracowywanie budżetów Service Charge dla nowych budynków

  • Prowadzenie przetargów na Property Manager-ów dla obiektów

  • Organizacja różnych opracowań technicznych (przeglądy budowlane, audyt techniczne, ekspertyzy i opinie).

bottom of page